Bir sigorta şirketinin 2000 sürücüyle yaptığı ankete göre sürücülerin:

%58 otomobil kullanırken agresif davrandığını kabul ediyor.

%33 gereğinden fazla korna çalıyor.

%31 diğer sürücülere küfür ediyor.

%26 diğer sürücülere bağırıyor.

%11 ise bilerek öndekine çok yakın gidiyor.

Bu sürücülerin yarısı bu davranışların gerginliklerini dışa vurma ihtiyacından kaynaklandığını, 1/3’ü ise bunları alışkanlık haline getirdiğini belirtiyor.